Phương thuốc:

 1. Độc hoạt 16g
 2. Phòng Phong 12g
 3. Tần giao 12g
 4. Tang ký sanh 12g
 5. Quế chi 10g
 6. Bạch chỉ 8g
 7. Kinh tử 8g
 8. Thương truật 8g
 9. xuyên khung 10g
 10. Đỗ trọng 12g
 11. Cam thảo 8g
 12. Ngủ gia bì 12g
 13. Ngưu tất 12g
 14. Mộc qua 8g
 15. Phòng kỷ 12g
 16. Ý dĩ 12g
 17. oai linh tiên 12g
 18. Thiên niên kiện 8g
Lưu ý: Những Thông tin trên mang tính chất tham khảo, để việc điều trị bệnh của bạn có hiệu quả cao nhất bạn nên tham khảo ý kiến của Bác Sĩ trước khi áp dụng!