Bệnh gai cột sống là sự phát triển thêm ra của xương trên thân đốt sống,