Gai cột sống thắt lưng là gì? Nói một cách đầy đủ, gai cột sống thắt