Gai cột sống cổ thường diễn ra ở nam giới làm việc nặng nhọc và phụ